Visse typer aktivitet gjør seg best under tak

Harestua ILs organiserte aktiviteter opptar mye av kapasiteten i Harestua Arena, men det betyr ikke at ikke andre grupper organiserer aktivitet både her og i andre lokaler på Harestua. Her presenterer vi et knippe av disse.

Klikk på bildetittelen så åpner du relevant Facebook- eller hjemmeside.