Organisering av det uorganiserte

Harestua ILs aktiviteter dekker på ingen måte alt som rører på seg på Harestua. Har du behov for å røre på deg, organisert eller uorganisert, er det en rekke grupper som legger til rette for bevegelse i nærområdet. I bildekarusellen under har vi presentert mange av dem, inkludert aktiviteter som hører hjemme i idrettslaget men som ikke nødvendigvis hører til kategorien organisert idrett.

Klikk på bildetittelen så åpner du relevant Facebook- eller hjemmeside. Under bildene finner du retningen.

Aktivitet i alle himmelretninger