Vilkår foto, video og bildebruk

Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening. Dette gjelder både for medlemmer, foresatte/tilskuere og andre – med mindre man deltar på en gruppe hvor det foreligger en særskilt tillatelse, eksempelvis medlemmer på våre konkurransegrupper der de har egen Instagramkonto. Ved interne og eksterne arrangement kan det være tillatt å filme og fotografere egne barn eller andre som har gitt en særskilt tillatelse til å bli avfotografert. Det er ikke tillatt å publisere nærbilder og/eller lett identifiserbare bilder av andre utøvere/personer på sosiale medier, nettsider eller annen deling uten at avbildede personer (foresatte dersom avbildede er barn) har gitt sitt samtykke.

 

Bilder og film fra organisert aktivitet brukes på Harestua turn sine offisielle kanaler, herunder blant annet hjemmeside, Instagram, Facebook og Spond. Kan også bli brukt i lokalavisen ved spesielle arrangementer eller hendelser.

 

Innhenting av samtykke til fotografering og publisering gjøres ved påmelding i medlemssystemet Spond. Det er kun et aktivt samtykke som er gjeldene. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake skriftlig på epost til styret. Vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening. Dette gjelder både for medlemmer, foresatte/tilskuere og andre – med mindre man deltar på en gruppe hvor det foreligger en særskilt tillatelse, eksempelvis medlemmer på våre konkurransegrupper der de har egen Instagramkonto. Ved interne og eksterne arrangement kan det være tillatt å filme og fotografere egne barn eller andre som har gitt en særskilt tillatelse til å bli avfotografert. Det er ikke tillatt å publisere nærbilder og/eller lett identifiserbare bilder av andre utøvere/personer på sosiale medier, nettsider eller annen deling uten at avbildede personer (foresatte dersom avbildede er barn) har gitt sitt samtykke.

Bilder og film fra organisert aktivitet brukes på Harestua turn sine offisielle kanaler, herunder blant annet hjemmeside, Instagram, Facebook og Spond. Kan også bli brukt i lokalavisen ved spesielle arrangementer eller hendelser.

Innhenting av samtykke til fotografering og publisering gjøres ved påmelding i medlemssystemet Spond. Det er kun et aktivt samtykke som er gjeldene. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake skriftlig på epost til styret. Vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.