Vilkår for påmelding og deltakelse

Som medlem plikter du å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres på vår hjemmeside og/eller informasjon som sendes til medlemmet elektronisk via Spond eller e-post.

Alle medlemmer i Harestua IL Turn administrerer sin egen brukerinformasjon. Som medlem eller foresatt er du ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Harestua Turn bruker medlemsystemet Spond og invitasjoner til treninger, info og betalingskrav blir sendt ut via Spond. Vi ber alle våre medlemmer laste ned Spond appen på telefonen. 

Påmelding og betaling av medlemskontigent og treningsavgift

Semesterstart er normalt i januar og september, med påmelding i forkant av semesterstart. For å kunne delta på våre partier må medlemmet ha betalt en medlemskontingent samt treningsavgift i forkant av den enkelte aktivitet. 

I tillegg til å betale treningsavgift for å delta på turntreninger, må alle som skal turne i Harestua IL Turn være medlem av Harestua Idrettslag. Medlemskapet blir automatisk opprettes når du er aktiv på ett eller flere partier hos turngruppa evt. om du er aktiv i en av Harestua IL sine andre undergrupper (fotball, ski etc.).

Medlemsavgiften blir fakturert fra Harestua IL èn gang i året. Kontingenten gjelder for et kalenderår og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn. Medlemskontingenten sendes ut i etterkant av første innmelding fra hovedlaget, og deretter en gang hvert kalenderår. Du kan velge om du vil betale enkeltmedlemskap kr 350.- eller familiemedlemskap kr 500.-. Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av klubben for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres.  Kontakt Harestua IL  hovedstyret.hil@gmail.com for utmelding fra klubben eller ved evt spørsmål ang betaling.

Medlemskontigenten og treningsavgift dekker bl.a. forsikring på våre treninger.

Alle medlemmer skal betale treningsavgift for alle partier de deltar på. Treningsavgiften gjelder for et semester (halvår), med mindre medlemmet deltar på arrangement eller samlinger.

All påmelding skal skje gjennom Spond. Påmeldingen er kun gyldig dersom fødselsdato på gymnasten samsvarer med partiets aldersbegrensning, og når betalingen er fullført i sin helhet. Unntak kan gis ved skriftlig avtale.  Dersom betalingen ikke er fullført innen betalingsfristen mister man plassen på ønsket parti. Dersom du ikke får plass på ønsket parti, men velger å stå på venteliste, skal du ikke betale medlemskontingent og treningsavgift.

Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass på ønsket aktivitet/parti, har du normalt 3 dager fra du mottar tilbud om plass  til å bekrefte plassen ved å betale treningsavgift. Dersom du ikke betaler innen fristen mister du plassen og den tilbys automatisk til neste på ventelisten. Sjekk derfor e-post regelmessig inkludert i helgene. Vær obs på at e-post også kan havne i søppelposten.  

Harestua turn kan bistå familier ved å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift fra AlleMed fondet om man ikke ønsker å gjøre dette selv. Foresatte bes kontakte oss på e-post harestua.turn@gmail.com så tidlig som mulig, senest før sesongstart. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Les mer om AlleMed fondet https://unghadeland.gran.kommune.no/allemed.6530376-576643.html

Harestua Turn tilbyr ikke prøvetimer. Påmelding er personlig og bytte av plass med andre er ikke tillatt.

For eksisterende medlemmer

Eksisterende medlemmer blir automatisk overført til neste sesong når treningsavgift er betalt innen fristen.

Ønsker du å si fra deg plassen lar du betalingskravet stå så sletter vi deg som medlem etter fristen.  

Alle utestående betalinger anses som avmelding etter fristen og medlemmer blir automatisk slettet.

 

Fraværende deltakelse

Vi ønsker å gi flest mulig som ønsker å turne plass i turngruppen. Alle våre partier ar begrenset med plasser/kapasitet. Grunnet stor pågang vil du bli kontaktet hvis vi ser at plassen ikke blir benyttet for å kunne tilby barn på ventelisten plass.

 

Avmelding og tilbakebetaling

Etter oppstart vil det bli mulig å melde seg av  senest 14 dager etter oppstart og treningsavgiften blir refundert i sin helhet.

Send en epost til harestua.turn@gmail.com eller benytt avmeldingskjema https://forms.gle/DMm2qsQkpCDPDZBi9

Henvendelser og spørsmål rundt påmelding, avmelding og betaling på Spond besvares ikke. send e-post.

Husk på kontakte hovedlaget på epost  hovedstyret.hil@gmail.com hvis du også skal meldes ut av Harestua IL.

 

Konkurranselisens

For å være påmeldt tropp må gymnasten tegne konkurranselisens. Dette er en utvidet forsikring som må tegnes for å kunne delta på konkurranser. Lisensen gjelder for ett kalenderår under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber i NGTF.

Gjeldende satser:
Kategori 1: 200,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år.
Kategori 2: 500,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.

Lisensen blir  fakturert via epost fra Gym og turn. 

 

Foreldrekontakt, trener og hallvert.

Foreldrekontakt og trener

På de yngste partiene er vi avhengig av hjelp fra foreldre som foreldrekontakter og hjelpetrenere. En foreldrekontakt skal være til stede inne i turnhallen under trening og skal være en hjelp for treneren til å holde ro og orden under trening feks i kø situasjoner. Foreldrekontakten skal også bistå hvis noen blir lei seg eller trenger et plaster og kan bli bedt om å hjelpe ved lette stasjoner. Vi ønsker minimum 3-4 foreldrekontakter pr parti /gruppe slik at disse kan rullere. Kommer an på størrelse på partiet og hvordan partiet fungerer. Noen trenger 2 pr gang.

Hjelpetrener er med på gulvet å bistår hovedtrener på stasjonene under treningen.

Vi ønsker at foreldrekontakten og trenerne skal ha en god dialog og godt samarbeid slik at treningstiden blir en god opplevelse for alle parter.

Foreldrekontakten har også mulighet til å ta barnet ut av treningen/situasjonen enten ved timeout eller ved alvorlige tilfeller ringe foreldre.

 

OBS! Vi er avhengig av foreldre som stiller opp som trenere og foreldrekontakter for at vi skal kunne ha et turntilbud for ditt barn. (gjelder 1.-6.klasse)

Er det mangel på foreldrekontakter eller trenere så kan partiet bli avlyst.

 

Hallvert og dugnad

Harestua turn er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsats. Ved innmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i turngruppas dugnadsarbeid. Dugnadsarbeidet kan være å bidra til gjennomføring av våre arrangementer og stille som hallvert.


Harestua turn sine medlemmer gjennomfører også elektronisk loddsalg på Spond en gang i løpet av sesongen.

Det vil bli laget arrangement på Spond der 1.-3. klasse som hjelper til med arrangementer kan velge type dugnadsjobb.

De som går på tropp har egne dugnader i tillegg til overnevnte. 

For at Harestua IL skal få lov til å benytte seg av Harestua Arena gratis er alle undergrupper pålagt å stille med et visst antall hallverter. Det blir laget vaktliste fordelt på de forskjellige partiene. Oppgaven er å passe på at ingen uvedkommende er i hallen og at hallen blir tatt vare på samt sikkerhet. 

 

Foto, Video og sosiale medier

Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening. Dette gjelder både for medlemmer, foresatte/tilskuere og andre – med mindre man deltar på en gruppe hvor det foreligger en særskilt tillatelse, eksempelvis medlemmer på våre konkurransegrupper der de har egen Instagramkonto. Ved interne og eksterne arrangement kan det være tillatt å filme og fotografere egne barn eller andre som har gitt en særskilt tillatelse til å bli avfotografert. Det er ikke tillatt å publisere nærbilder og/eller lett identifiserbare bilder av andre utøvere/personer på sosiale medier, nettsider eller annen deling uten at avbildede personer (foresatte dersom avbildede er barn) har gitt sitt samtykke.

 

Bilder og film fra organisert aktivitet brukes på Harestua turn sine offisielle kanaler, herunder blant annet hjemmeside, Instagram, Facebook og Spond. Kan også bli brukt i lokalavisen ved spesielle arrangementer eller hendelser.

 

 Innhenting av samtykke til fotografering og publisering gjøres ved påmelding i medlemssystemet Spond. Det er kun et aktivt samtykke som er gjeldene. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake, enten muntlig eller skriftlig til administrasjonen. I slike tilfeller vil publiserte bilder og film slettes. Vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.