Treningsavgifter

Priser under gjelder for en halv sesong.
Treningsavgift faktureres to ganger i året. Høst og vår. 

Småbarnsturn: 250,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 1. klasse – 5. klasse: 450,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 6. klasse oppover: 600.- (+ fakturagebyr)

Apparatturn 6.klasse oppover: 600.- (+ fakturagebyr)

Voksenturn: 550,- (+ fakturagebyr)

 

 

Treningsavgift flere partier:

2 dager i uken kr 1000.-  (+ fakturagebyr)

2 dager i uken 4.-5.klasse kr 700.- (+ fakturagebyr)

3 dager i uken  kr 1250.- (+ fakturagebyr)

4 dager i uken kr 1500.- (+ fakturagebyr)

Medlemskap i Harestua IL

I tillegg til å betale treningsavgift for å delta på turntreninger, må alle som skal turne i Harestua IL Turn være medlem av Harestua IL. Medlemskapet vil automatisk opprettes dersom du er aktiv på ett eller flere partier hos turngruppa evt. om du er aktiv i en av Harestua IL sine andre undergrupper (fotball, ski etc.).

Medlemsavgiften er kr 350,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familie, og blir fakturert fra Harestua IL én gang i året. Du kan da velge om du vil betale enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av idrettslaget for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres. Utmelding meldes  til Harestua IL og ikke Turngruppa.

Medlemskontingent og treningsavgift dekker bl.a. forsikring på våre treninger.