Treningsavgifter

Priser under gjelder for en halv sesong.
Treningsavgift faktureres to ganger i året. Høst og vår. 

 

Småbarnsturn: Kr. 300,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 1.kl -5.kl: Kr. 500,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 6.-oppover: Kr. 650,- (+ fakturagebyr) 

Apparatturn 6.kl oppover : kr 650.- (+ fakturagebyr)

Voksenturn: Kr. 550,- (+ fakturagebyr)

 

Treningsavift flere partier. Gjelder 6.klasse oppover:

2 dager turn: bredde + apparatturn Kr 1100.- (+ fakturagebyr) 

2 dager turn : bredde + tropp  Kr 1600.- (+ faktura gebyr)*

3 dager turn: bredde

+tropp+apparatturn / bredde + 2 dager turn kr

1950.- (+fakturagebyr)*

4 dager turn:  bredde +

apparatturn + 2 dager tropp Kr 2500.- (+ fakturagebyr)**

 

*Gjelder 6.klasse oppover.

Konkurranselisens er inkludert i treningsavgiften  ved påmelding tropp.

Dette er en utvidet forsikring som må

tegnes for å kunne delta på konkurranser.

Gjelder gjennom hele året, under organisert

 trening, konkurranser og stevner i regi av forbund,

kretser og klubber i NGTF.

Lisensen blir barefakturert 1 gang i sesongen.

Dvs at den blir trekt ut av treningsavgiften for vårsesongen.

 

**Gjelder 8.klasse oppover.

Konkurranselisens er

inkludert i treningsavgift ved

påmelding tropp. Dette er en utvidet forsikring

som må tegnes for å kunne delta på konkurranser. Gjelder

gjennom hele året, under organisert trening, konkurranser

og stevner i regi av forbund, kretser og klubber i NGTF.

Lisensen blir bare fakturert 1 gang i 

sesongen. Dvs at den blir trekt ut av treningsavgiften for vårsesongen.

 

 

 

 

Medlemskap i Harestua IL

I tillegg til å betale treningsavgift for å delta på turntreninger, må alle som skal turne i Harestua IL Turn være medlem av Harestua IL. Medlemskapet vil automatisk opprettes dersom du er aktiv på ett eller flere partier hos turngruppa evt. om du er aktiv i en av Harestua IL sine andre undergrupper (fotball, ski etc.).

Medlemsavgiften er kr 350,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familie, og blir fakturert fra Harestua IL én gang i året. Du kan da velge om du vil betale enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av idrettslaget for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres. Utmelding meldes  til Harestua IL og ikke Turngruppa.

Medlemskontingent og treningsavgift dekker bl.a. forsikring på våre treninger.

Etter oppstart vil det bli mulig å melde seg av igjen senest 14 dager etter oppstart og treningsavgiften blir refundert i sin helhet.

Avmelding ved nyttår og vår

Medlemmer kan melde seg av ved nyttår, senest 31. desember eller før vi starter nytt inntak før ny sesong.

NB! All avmelding må sendes på e-post til harestua.turn@gmail.com og du vil motta en bekreftelse på at avmeldingen er mottatt! 

Det er ikke mulig å bytte plass med hverandre for å sikre plass.