Treningsavgifter

Treningsavgift faktureres to ganger i året. Høst og vår. 

Småbarnsturn: 250,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 1. klasse – 6. klasse: 450,- (+ fakturagebyr)

Breddeparti 7. klasse oppover: 600.- (+ fakturagebyr)

Apparatturn 8.klasse oppover: 600.- (+ fakturagebyr)

Voksenturn: 550,- (+ fakturagebyr)

Medlemskap i Harestua IL

I tillegg til å betale treningsavgift for å delta på turntreninger, må alle som skal turne i Harestua IL Turn være medlem av Harestua IL. Medlemskapet vil automatisk opprettes dersom du er aktiv på ett eller flere partier hos turngruppa evt. om du er aktiv i en av Harestua IL sine andre undergrupper (fotball, ski etc.).

Medlemsavgiften er kr 350,- for enkeltmedlemmer og kr 450,- for familie, og blir fakturert fra Harestua IL én gang i året. Du kan da velge om du vil betale enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av idrettslaget for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres. Utmelding meldes altså til Harestua IL og ikke Turngruppa.

Medlemskontingent og treningsavgift dekker bl.a. forsikring på våre treninger.