Treningsavgifter

Småbarnsturn: 500,-

Breddeparti 1. klasse – 6. klasse: 900,-

Breddeparti 7. klasse: 2 000,- (2 ukentlige treninger)

Breddeparti 8. klasse ->: 2 500,- (3 ukentlige treninger)

Voksenturn: 1 100,-

Medlemskap i Harestua IL

I tillegg til å betale treningsavgift for å delta på turntreninger, må alle som skal turne i Harestua IL Turn være medlem av Harestua IL. Medlemskapet vil automatisk opprettes dersom du er aktiv på ett eller flere partier hos turngruppa evt. om du er aktiv i en av Harestua IL sine andre undergrupper (fotball, ski etc.).

Medlemsavgiften er kr 350,- for enkeltmedlemmer og kr 450,- for familie, og blir fakturert fra Harestua IL én gang i året. Du kan da velge om du vil betale enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap. Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av idrettslaget for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres. Utmelding meldes altså til Harestua IL og ikke Turngruppa.

Medlemskontingent og treningsavgift dekker bl.a. forsikring på våre treninger.