Påmelding

PÅMELDING TURNSESONGEN 2022/2023
 
Påmeldingsskjema vil bli lagt ut fredag 19.08 kl 18.00 Dersom det er ledig plass på ønsket parti vil man få faktura og bekreftelse på plass pr e-post når faktura er betalt og registrert hos oss. Evt. vil man bli satt på venteliste dette er huket av. Blir ikke faktura betalt innen fristen slettes søknad om påmelding. Det blir ikke nytt inntak til vårsemesteret. Kun de som står på venteliste fra høstsemesteret får tilbud om plass. Etter oppstart vil det bli mulig å melde seg av igjen senest 14 dager etter oppstart og treningsavgiften blir refundert i sin helhet. Vi ber deg lese gjennom retningslinjene våres. Her finner du finne info om timeplan, priser, husregler, medlemskap HIL og annen info som foreldrekontakter/hallverter og trenere. Retningslinjer: https://docs.google.com/document/d/1w3wAv7fuLP7jw6NWbVOOI5TRa76_cHCLWeTNi9t55Uk/ Mvh Harestua Turn v/Turnstyret