Bli medlem


For å trene i Harestua turn må man være medlem i Harestua Idrettslag.
Ved påmelding turn blir du automatisk medlem i idrettslaget og betaler
en årlig medlemskontingent samt en treningsavgift per semester.

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Medlemsavgiften blir fakturert fra Harestua IL èn gang i året.
Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår.
Medlemskontingenten er på kr 350,- for enkeltmedlem og kr 500.- for familiemedlemsskap.

Vær oppmerksom på at du må aktivt melde deg ut av klubben for å avslutte medlemskapet, hvis ikke vil medlemskapet automatisk videreføres. Kontakt Harestua IL ( hovedstyret.hil@gmail.com )

Treningsavgift

Harestua turn  bruker Spond for innmelding og betaling av medlemsavgift og treningsavgift.

Treningsavgiften er betaling for selve treningen og gjelder per semester; vårsemester (start januar) og høstsemester (start august/september). 

Småbarnsturn må beregne å få avlyst inntil tre (3) treninger pr. semester grunnet andre arrangement i basishallen, men vi prøver alltid å finne alternative løsninger før avlysning.

Se våre treningsavgifter/priser Turn treningsavgift .

Medlemmet må påberegne et transaksjonsgebyr på 2,99% av treningsavgiften + 2 kr ved betaling.

Se Turn Treningstider –  for oversikt over alle våre partier og treningstilbud på breddeavdelingen.

Påmelding for høsten 2024

Påmeldingsdato for nye medlemmer 05.august kl 12:00

Semesterstart for alle partier høsten 2024 er 02.september (uke 36).  

Harestua Arena eies av Lunner kommune. I samråd med kommunen, Idrettsrådet, og Idrettsforbundet har det blitt besluttet at turntilbudet Småbarn 3 år og opp til 6.klasse partiet på Harestua forbeholdes utøvere fra Lunner kommune. Det vil si at utøvere fra andre kommuner kun blir tilbudt ledige plasser når behovene blant utøvere fra Lunner kommune er møtt. Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen.