Påmelding

PÅMELDING

Påmelding turnsesongen 2023/2024 er avsluttet. Samtlige av våre partier er fulltegnet med unntak av 4.klasse,6. klasse, apparatturn og voksenturn. Ta kontakt med oss på Harestua.turn@gmail.com ved spørsmål.

Det vil ikke bli opprettet noen venteliste fra nyttår og frem til sommeren. Neste mulighet for påmelding blir til sommeren.

Følg med på facebooksiden vår Harestua IL Turn. Der vil info om påmelding bli lagt ut i forkant av påmeldingskjema.

Mvh Harestua Turn v/Turnstyret