Styrets sammensetning (konstituert)

Jan Marius Mathisen

Leder

Espen Andersen

Nestleder/ Småbarnsturn

Morten Eriksen

Sportslig ansvarlig

Anette Østby

Kasserer

Thomas Kjær

Ida Kveum

Konkurranse

Linda Lehre

Materialforvalter/ Småbarnsturn

Annie Ko

Medlems-,informasjons- og arrangementansvarlig