Styrets sammensetning (konstituert)

Jan Marius Mathisen

Leder

Ranveig Braathen

Nestleder/Troppsansvarlig

Morten Eriksen

Sportslig ansvarlig

Anette Østby

Kasserer

Thomas Kjær

Trenerkontakt/ Kursansvarlig

Randi Martin

Foreldrekontakt/ Hallvertansvarlig

Linda Lehre

Materialforvalter/ Småbarnsturn

Annie Ko

Medlems-,informasjons- og arrangementansvarlig