Småbarnsturn 3-5 år

Her legges det vekt på lek og moro. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. I konseptet «Gymlek» kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek, som er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Dette er et foreldrestyrt parti der barnet må følges av en voksen. Partiene er såpass store at det dessverre ikke er mulig for eldre/yngre søsken å delta. Vi ber alle om å respektere dette.

Breddepartier fra 1. klasse til 18 år.

Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner. Vi trener på grunnleggende ferdigheter som balanse, fiksering, spenst, styrke, bevegelighet, rytme, sats og tilløp. Det vil være mye bruk av trampoline, trampett, airtrack, fasttrack og frittstående.

 

Turn før taco 6. klasse og eldre (annenhver fredag)

Dette er et parti som godt kan kombineres med andre idretter. Her jobber vi mye med basistrening, men også med akrobatikk, apparatene trampoline, trampett og frittstående. Målet er å skape mestringsglede hos ungdommene, og det sosiale aspektet er viktig.

Voksenturn

Meld deg på Voksenturn! De eldste gymnastene hos oss har ulikt nivå og erfaring fra turn. Noen er helt ferske og noen har turnet før. Man må være fylt 18 år for å delta, men det kreves ingen forkunnskaper.

Basistrening, styrke og bevegelighet er sentralt i treningen. Og selvsagt så får man prøve seg i apparatene i hallen. Kom i form samtidig som du har det gøy!