Koronavettregler

Corona-vettreglene Harestua IL –Turn:

 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

● Syke personer skal holde seg hjemme

● God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. Host i armhulen eller i papirtørkle som kastes

● Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Breddeidrett for barn under 20 år har dispensasjon fra 1 meters regelen under trening, men vi vil fortsatt ha fokus på avstand og små grupper under trening.

Får å få til en god gjennomføring vil vi at ungene skal møte treneren/foreldrekontakt ute. Oppmøte tidligst 5 min før egen trening på venstre side av inngangen (mot barnehagen). Foreldre blir igjen ute, men snakk med foreldrekontakten om noen trenger litt ekstra tid. Barna må være ferdig skiftet og ha rent tøy. Før og etter trening vil vi ha håndvask/desinfeksjons dusj og ved behov underveis i treningen. Alle må ha egne drikkeflasker. Gjerne gi beskjed om barnet ditt ikke kommer på facebook siden til din gruppe.

Vi ber om forståelse for at dersom smittevernreglene ikke blir overholdt, må vi be om at barnet blir hentet.

 
 
Spør oss om dere lurer på noe!
 
Les gjerne på Helsedirektoratets sider:

https://www.helsedirektoratet.no/.../sjekkliste-for-godt...

Eller Idrettsforbundet sine sider: