Foreldrekontakter

På de yngste partiene er vi avhengig av hjelp fra foreldre som foreldrekontakter. Foreldrekontakten skal være til stede inne i turnhallen under trening og skal være en hjelp for treneren til å holde ro og orden under trening. Han eller hun skal også bistå hvis noen blir lei seg eller trenger et plaster. Foreldrekontakten har også mulighet til å ta barnet ut av treningen/situasjonen, enten ved time-out eller ved alvorlige tilfeller å ringe foresatte.

Vi ønsker minimum to foreldrekontakter pr. parti slik at disse kan rullere. Vi ønsker at foreldrekontakten og trenerne skal ha en god dialog og godt samarbeid slik at treningstiden blir en god opplevelse for alle parter.

Hallverter

For at Harestua IL skal få lov til å benytte seg av Harestua Arena gratis er alle undergrupper pålagt å stille med et visst antall hallverter. Undergruppene blir tildelt hallvertuker av hovedlaget basert i all hovedsak på antall treningstimer i Harestua Arena for respektive gruppe.

Oppgaven er å passe på at ingen uvedkommende oppholder seg i Harestua Arena på ettermiddag og kveldstid og at hallen blir tatt vare på. Hallverten skal være på plass fra kl. 17.00 til 22.00. Mer info blir gitt i forkant av vakten.

Ønsker du å være foreldrekontakt eller hallvert, ta kontakt.