Velkommen til Harestua IL Turn

Harestua IL ble stiftet i 1931. Turngruppa ble etablert av Bjørn Mack i 1980 og har i alle år holdt sine treninger i gymsalen på Harestua skole. Etter at Harestua Arena ble oppført i 2016 har turngruppa tilhold i basishallen der og turntilbudet og interessen er større enn noen gang.

Utøvere fra andre kommuner

Harestua Arena eies av Lunner kommune. I samråd med kommunen, Idrettsrådet, og Idrettsforbundet har det blitt besluttet at turntilbudet på Harestua forbeholdes utøvere fra Lunner kommune. Det vil si at utøvere fra andre kommuner kun blir tilbudt ledige plasser når behovene blant utøvere fra Lunner kommune er møtt. Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen.

Vi åpner opp for å motta søknader på tvers av kommunegrensen for partiene 7. og 8.klasse oppover.