Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

28.februar 2024 kl.1900 i HIL klubbhuset i Harestumoen 20, Harestua Dagsorden: •Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede •Sak 2: Godkjenne innkallingen •Sak 3: Godkjenne saklisten •Sak 4: Godkjenne forretningsorden •Sak 5: Konstituering •Sak 6: Årsberetning for 2023 Arsberetning-2023-Harestua-IL-Fotballgruppa-07022024-v4Last ned •Sak 7: Regnskap for 2023 •Sak 8: Medlemskontingent for 2024 •Sak 9: Treningsavgift for 2024 •Sak 10: Budsjett for 2024 •Sak 11: Valg Mvh Styret i HIL fotballgruppe
Read More

Invitasjon til årsmøte 2024 i Harestua IL fotball

Forslag-til-arsmote-2024-i-HIL-fotballLast ned Styret i fotballgruppa innkaller herved til årsmøte i Harestua idrettslag (fotball).Årsmøtet avholdes onsdag 28.02.2024 kl.1900 på HIL klubbhuset i Harestumoen 20 på Harestua.Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig på e-post tilfotballstyret@harestuail.no senest 6.februar. Det ønskes at vedlagt mal brukes, se eget vedlegg.Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én ukefør årsmøtet på hjemmesiden https://harestuail.no/fotball/For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua idrettslag i minstén måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiskeforpliktelser…
Read More
Nye strenge retningslinjer ifm koronasituasjonen

Nye strenge retningslinjer ifm koronasituasjonen

Hei alle!Som dere kanskje har fått med dere i media så ble det fra midnatt innført nye strenge retningslinjer ifm Koronasituasjonen. Det påvirker naturligvis også oss som klubb. Samtidig er det gledelig at vi fortsatt får lov til å gjennomføre treninger for barn/unge under 20 år. Det er dog noen begrensninger i forhold til hvordan vi har gjennomført treningene så langt. Vi må fra og med i dag forholde oss til følgende retningslinjer: Vi kan trene sammen innad i kommunen. Det betyr at våre samarbeidslag fortsatt kan trene sammen. Vi har IKKE lov til å ha med spillere fra andre kommuner…
Read More