På kjente og nære stier

Harestua Stilag er en undergruppe av Harestua idrettslag. Stilaget jobber for å binde stier sammen og lage turer for folk slik at stiene ikke gror igjen. Vi tenker at bruk er det beste vern. Derfor ønsker vi at folk skal komme seg ut på tur og oppleve gleden av bevegelse, naturopplevelser og ikke minst få kulturopplevelser. Vi ser at arbeidet vårt hjelper og stinettet utvider seg år for år. Det legges årlig ned et utall timer i klopper, bruer, turkartografi, turtavler og tur- og aktivitetsdager. Folk på Harestua og Grua er flinke til å komme seg ut og det er disse menneskene som er ryggraden i stilaget, om de vet det eller ei. Følg gjerne Stilaget på Facebook.

Gøy på landet

Stilaget tilbyr også ulike organiserte aktiviteter, med turdag til Paradiskollen hvert år i september og Harestua Multigøy, et arrangement for folk i alle aldre. Harestua Multigøy arrangeres både sommer- og vinterstid, med øvelser som strekker seg fra myrslalåm til tennisballer i sporet. Den lagbaserte konkurransen låner noe fra orientering, med ulike poster rundt Brovoll og Harestua, noen bemannede og andre kun stemplingsposter. På de bemannede postene får man poeng om man løser ulike oppgaver. Man velger selv hvilke poster man gjennomfører og det laget som får flest poeng innen en gitt tid vinner.

Til orientering

Som et ledd i å få folk ut jobber vi kontinuerlig med å oppdatere turkartet i området rundt Harestua/Grua. I 2011 ble det utgitt et kart som blir revidert og utvidet i 2020. Dette kartet vil være det mest oppdaterte turkartet for området, med sommer og vinterruter. Vi har også laget mindre kart, med ulike turforslag. Vi har et tett samarbeid med DNT Oslo om blåmerkede av stier i området og holder på med å utvide med nye stier med utgangspunkt fra nye Harestua stasjon. Vi har også merket en del stier med skilt så folk lettere kan finne frem.

På gjengrodde stier

Stilaget rydder stier og sørger for at de er i best mulig stand. Stier som tidligere var grodd igjen er i dag tydelige stier i terrenget. Noen steder må vi legge ut planker for at myrene ikke skal få for stor slitasje. Vi drenerer ut vann der det er for vått, lager små klopper over elver eller større bruer der det er nødvendig. Vi har et godt samarbeid med grunneier Lunner Almenning om hvilke stier vi ønsker å rydde og hvilke hensyn de må ta i forhold til skogdrift.

Kulturlandskapet

Stilaget er opptatt av å ta vare på stier og ferdselsårer i landskapet av flere hensyn. Stienes historie henger sammen med bruken av skogen gjennom tidene. Fra den tiden man drev skogbruk med hest og slede til dagens mer intensive skogbruk med skogsmaskiner. Vi har mange stier i skogen som henger sammen med kullmilene og fremstilling av kull til Hakadal verk og bergverksdriften på Grua. Mange av stiene i terrenget har mindre verdi for turfolket, siden de ender «ingen steder».