Anlegg og utstyr

Harestua ILs ansvar for vedlikehold av idrettsanlegg bestod i en årrekke av lysløypa og grus- og gressbanen, samt skigruppas årvisse tråkking av skispor som binder traseene fra Nordmarka og Øståsen sammen. 

I løpet av knappe 10 år har anleggsgruppas ansvar blitt utvidet til å omfatte aktivitetsparken, skileikområdet ved lysløypa, og idrettslagets første klubbhus – det eneste anlegget i HILs eie. Det økte ansvaret har med årene ført med seg en bred utstyrspark, nå trygt forvart i klubbhusets garasje.

Anleggsgruppa ledes av Svein Krakk.

Klubbhuset​

Den offisielle åpningen av Harestua ILs første klubbhus ble foretatt 8. juni 2018. Klubbhuset inneholder fire garderober, kiosk, toaletter, sal som fungerer både som konferanserom, todelt møterom og selskapslokale, samt lager og garasjeanlegg. Garderobene er i daglig bruk i forbindelse med fotballtreninger og -kamper, salen benyttes hyppig både til hverdags og fest, og garasjen har gitt anleggsgruppa et kjærkomment verksted og varmestue. 

Ønsker du å leie klubbhussalen i forbindelse med et møte eller selskap, les mer her.

Aktivitetsparken​

Aktivitetsparken består av en 11’er kunstgressbane, aktivitetsslette/5′ er balløkke, 5-baners løpebane med kunststoffdekke, kastering for kule, lengdegrop, tennisbane, to basketbaner, samt sandvolleyballbane og gressbane.

Anlegget driftes av Harestua IL med tilskudd fra Lunner kommune (eier).

Harestua Arena​

Harestua Arena er Lunner kommunes største idrettshall. Idrettsbygget inneholder en stor hovedhall,  bordtennis-/fleksihall og basishall for turn. Hovedhallen benyttes i dag i skolens gymtimer, av den tilknyttede idrettsbarnehagen, idrettslagets (og Grua UILs) aktiviteter innen håndball, fotball, turn, idrettsskole, fotballfritidsordning og større bordtennisturneringer, samt uavhengige grupper innen volleyball og innebandy.

Anlegget eies og driftes av Lunner kommune. Harestua IL disponerer lokalene vederlagsfritt under forutsetning av at idrettslaget stiller med vertskap i hallen i vår kjernetid. 

Lysløypa og skihytta​

Foto: Amund Rasten, Skiforeningen

Lysløypa og skihytta ligger på oversiden av jernbanen og har runder på henholdsvis to og tre kilometer. De senere årene har anlegget, som ble fullført i 1978, vært igjennom en betydelig opprustning. Traseer, drenering og målområde er utbedret, nye traseer er laget (Jerker-bakken), og skileikområde er lagt parallelt med løypene i målområdet. Det er også gjort betydelige forbedringer i lysanlegget, men nå ser vi at den eldre delen av anlegget har behov for modernisering og har nedsatt en prosjektgruppe som skal se på løsninger og investeringsbehov.

Linnabakken har vært mye brukt de siste årene, ikke bare som hoppbakke men også som akebakke for stedets unge og gamle. 

Grunneier Lunner Almenning stiller området til idrettslagets disposisjon gjennom en langsiktig leieavtale med HILs skigruppe og årlig leiekostnad kr 10,-. Skigruppa står for vedlikehold og løypekjøring. 

Løypetråkk​

Harestua ILs 14 år gamle løypemaskin vekkes grytidlig til live av Lars Skoglund når snøen har falt nattestid. Skigruppas innsats for våre felles skispor binder traseene fra Nordmarka og Øståsen sammen, godt hjulpet av Skiforbundets snøskuterressurs på Harestua, Ketil Edvardsen. Gode skispor muliggjøres av en enorm dugnadsinnsats og mye diesel. Støtt gjerne skigruppas innsats for fellesskapet med Vipps.