Klubbhuset – priser, tilgjengelighet, booking

Vi har p.g.a. corona-pandemien valgt å legge online bestilling av klubbhussalen i bero. Dersom du har spørsmål om fremtidig leie, vennligst ta kontakt på hovedstyret.hil@gmail.com.