Harestua Idrettslag - vedtekter, planer og saksdokumenter

I tråd med Norges Idrettsforbunds retningslinjer følger HILs vedtekter NIFs lovnorm for idrettslag. NIFs lovnorm ble revidert i 2019, og Harestua Idrettslags nye lov, vedtatt av årsmøtet 23. april 2020, kan du lese i sin helhet ved å klikke på illustrasjonen til venstre.

Klubbhåndboka skal bli et supplement til vedtektene, og vil gi informasjon om hvorfor idrettslaget er som det er, hvordan det drives og hvilke aktiviteter som tilbys. Ønsker du mer detaljert informasjon om den enkelte gruppe, finner du det på gruppevis på vår hjemmeside. Foreløpig har vi utarbeidet organisasjonsplandelen av håndboka – les denne ved å klikke på illustrasjonen til venstre.

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, og er i et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Hvorvidt, og hvor ofte, disse skal fornyes er uklart p.t., da idrettsforbundets og politiets praksis er ulik.

Hensikten med beredskapsplanen er at ledere og trenere skal være best mulig forberedt til å møte alt fra skader til kriser og ulykker blant idrettsutøvere og medlemmer av Harestua IL. Planen skal informere om hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar og hvem som skal kontaktes. Planen er under utarbeidelse.

Harestua Idrettslags behandling av personopplysninger og bilder skal være lovlig, berettiget, begrenset, gjennomsiktig, relevant, korrekt og sikker. Behandlingsansvarlige skal kunne forsvare bruken, og slette opplysninger og bilder på oppfordring og/eller dersom bruken ikke lenger er nødvendig.