Styrets sammensetning

Under er styret til Harestua IL langrenn.

Bjørn Fjeld

Leder

Lise Hval

Kasserer

Lars Halvard Aschim

Materialforvalter

Kontakt oss