Løypestatus fra skiforeningen, Nordmarka Nord.
Se også Skiforeningens app “iMarka”.