Covid19-tiltak - Trening i Harestua Arena

Har du symptomer som kan være Covid19, eller har vært syk de siste to dager, skal du ikke møte på trening.  Ansvarlig trener eller voksen over 18 år til stede.

Oppmøte til treningen vil være ute. Innslipp vil skje få minutter før treningen starter. Dørene til hallen vil være låst under trening.

Alle fremmøtte skal registreres med navn og telefonnummer. (Info slettes etter to uker.)

Det skal alltid være minst 1 meter mellom personer.

Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring.

Garderobene holdes stengt. Bruk toalettene i foajeen.

Etter trening skal gruppa vaske/desinfisere alle kontaktpunkter; dørhåndtak, lysbrytere, kraner/servant, toalett osv. 

Mvh Bjørn Fjeld 

bfjeld@gmail.com – 99 70 50 29