Andre arrangementer

..kan være smørekurs, familieturer på ski og barmarksturer o.a. Vi pleier å gjennomføre en årlig overnattingstur til Katnosdammen eller Lushaughytta i mars. 

Ved slutten av vintersesongen har vi felles avslutning og premiering for karusellrenn og klubbmesterskap.