Styrets sammensetning

Styret er Idrettskolen er vi som lager årshjulet, gjør avtaler med undergruppene om trenere til aktivitetene og organiserer vertskapet. I tillegg står styret for fakkeltoget før julegrantenning hver jul og sommerfesten ved slutten av hvert skoleår. 

Maren Langlo

Leder

Mette Eklund

Nestleder

Bjørn Bjørkli

Medlemsansvarlig

Espen Andersen

Styremedlem

Wenche Nordlien

Styremedlem