Styrets sammensetning

Styret er Idrettskolen er vi som lager årshjulet, gjør avtaler med undergruppene om trenere til aktivitetene og organiserer vertskapet. I tillegg står styret for fakkeltoget før julegrantenning hver jul og sommerfesten ved slutten av hvert skoleår.