Styrets sammensetning

Styret er Idrettskolen er vi som lager årshjulet, gjør avtaler med undergruppene om trenere til aktivitetene og organiserer vertskapet. I tillegg står styret for fakkeltoget før julegrantenning hver jul og sommerfesten ved slutten av hvert skoleår. 

Espen Andersen

Leder (delt ansvar)

Anders Sundet

Leder (delt ansvar)

Trude Skrove

Styremedlem

Monica Hoff

Styremedlem

Wenche Nordlien

Styremedlem

Toril Aalen

Styremedlem