Årshjulet Idrettsskolen

Det legges ut beskjeder om kommende treninger på vår Spondgruppe. Ta kontakt med styret for tilgang til denne kommunikasjonsgruppen.