Årshjulet Idrettsskolen

Alle aktiviteter i idrettskolen skoleåret 2019/2020 er inntil videre avlyst pga. corona-pandemien. Vi i styret arbeider med årshjulet for neste skoleår og legger det ut på denne siden så snart det er klart. 

Det legges også ut beskjeder om kommende treninger på vår facebook-foreldregruppe. Dersom du har et barn på idrettskolen og selv ikke er medlem av denne foreldregruppen, kan du kontakte oss, så legger vi deg til.