Styrets sammensetning

Beate Gabrielsen

Leder

Thomas Haga

Nestleder / Materialforvalter

Randi Sagstuen

Kasserer

Marianne R. Myrdal

Sekretær

Marit Olsen Haakenstad

Sportslig leder

Tone U. Eilertsen

Arrangementansvarlig