Beskrivelse av våre partier

Småbarnsturn 2-3 år og 4-5 år
Her legges det vekt på lek og moro. Grunnprinsippet i konseptet
er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og
eksperimentering. I konseptet «Gymlek» kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek, som
er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og
stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.
Dette er et foreldrestyrt parti der barnet må følges av en voksen. Partiene er såpass store at det
dessverre ikke er mulig for eldre/yngre søsken å delta. Vi håper alle respekterer dette.

Breddepartier fra 1. klasse til 18 år
Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som
er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner. Vi trener på
grunnleggende ferdigheter som balanse, fiksering, spenst, styrke, bevegelighet, rytme, sats og
tilløp. Det vil være mye bruk av trampoline, trampett, airtrack, fasttrack og frittstående.

Turn før taco 7. klasse og eldre
Dette er et parti som godt kan kombineres med andre idretter.
Her jobber vi mye med basistrening, men også med akrobatikk, apparatene trampoline, trampett
og frittstående. Målet er å skape mestringsglede hos ungdommene, og det sosiale aspektet er
viktig.

Voksenturn
Meld deg på Voksenturn! De eldste gymnastene hos oss har ulikt nivå og erfaring
fra turn. Noen er helt ferske og noen har turnet før. Man må være fylt 18 år for å delta, forøvrig
ingen forkunnskaper kreves.
Basistrening, styrke og bevegelighet er sentralt i treningen. Og selvsagt så får man prøve
seg i apparatene i hallen 🙂

Kom i form samtidig som du har det gøy!