Lyst til å spille håndball?

Harestua IL skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å spille håndball. Et tilbud som skal ivareta egne ønsker, behov og ambisjoner. Tilbudet skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Klubbens visjon og målsetninger stadfestes av årsmøtet.  

HIL HÅNDBALL – MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE

Harestua er en breddeklubb, og håndballgruppa legger regelverk, retningslinjer og planer utarbeidet av Norges Håndballforbund til grunn for sin virksomhet. Det legges vekt på å gi et likeverdig og differensiert tilbud til spillerne ut fra ønsker, behov og ambisjoner. Leken og idrettsgleden er av overordnet betydning i Håndballgruppas arbeid.

Hovedmål:

  • Flest mulig – lengst mulig – best mulig.
  • Beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid.
  • Skape trivsel og fellesskap.
  • Samarbeide aktivt med skole og nærmiljø.