Medlemskontigent & Treningsavgift

Alle er velkommen til å prøve en trening for å se om dette er sin neste idrett før de melder seg inn og betaler treningsavgift. Innmelding gjøres direkte ved å registrere seg via Min Idrett eller via innmeldingsskjemaet.

Medlemskontingent Harestua IL
Fotballgruppa er en del av Harestua Idrettslag. Alle medlemmer må derfor være medlem av idrettslaget.
Enkeltmedlem: kr. 350,- per år.
Alle medlemmer i samme husstand: kr. 500,- per år.
Faktura for medlemskontingent sendes på e-post fra hovedlaget.

Treningsavgift
  • Barnefotball (6-10 år):    1100 kr
  • Barnefotball (11-12 år):   1300 kr
  • Ungdomslag (13-14 år):   1800 kr
  • Ungdomslag (15-19 år):   2000 kr
  • Seniorlag (20+ år):           2500 kr
  
Faktura for treningsavgift sendes på e-post fra hovedlaget, men finnes også på Min Idrett.