Medlemskontigent & Treningsavgift

Alle er velkommen til å prøve en trening for å se om dette er sin neste idrett før de melder seg inn og betaler treningsavgift. Innmelding gjøres direkte ved å registrere seg via Min Idrett eller via innmeldingsskjemaet.

Medlemskontingent Harestua IL
Fotballgruppa er en del av Harestua Idrettslag. Alle medlemmer må derfor være medlem av idrettslaget.
Enkeltmedlem: kr. 350,- per år.
Alle medlemmer i samme husstand: kr. 450,- per år.
Faktura for medlemskontingent sendes på e-post fra hovedlaget.

Treningsavgift sesongen 2019/2020
  • Barnefotball (6-10 år):     900 kr
  • Barnefotball (11-12 år):   1100 kr
  • Ungdomslag (13-14 år):  1600 kr
  • Ungdomslag (15-19 år):  2000 kr
  • Seniorlag (20+ år):          2500 kr
 
Halv treningsavgift etter 1. juli. 
Faktura for treningsavgift sendes på e-post fra hovedlaget, men finnes også på Min Idrett.