Innmelding

Alle er velkomne til å prøve en trening for å se om fotball er rette idrett før de melder seg inn og betaler treningsavgift. Innmelding gjøres via Min Idrett

Treningsavgifter
Barnefotball (6-10 år): 900 kr
Barnefotball (11-12 år): 1100 kr
Ungdomslag (13-14 år): 1600 kr
Ungdomslag (15-19 år): 2000 kr
Seniorlag (20+ år): 2500 kr

Ny bruker i Min Idrett må opprettes hvis man tidligere ikke har vært medlem av Harestua IL eller andre klubber som benytter “Min Idrett” for medlemsadministrasjon. Se veiledning 1 nedenfor.

Har man allerede bruker i min idrett logger man seg inn og søker medlemskap i fotballgruppa. Se veiledning 2 nedenfor.

Veiledning 1. Opprette ny bruker i min idrett

Veiledning 2. Søk medlemskap i lag og gruppe.

Overgang fra annen klubb.
Overgang må først avklare med egen klubb, deretter søk medlemskap (se veiledning 1 og 2) melde fra til lagleder/trener for det aktuelle laget.