Svein Krakk
Leder
Kai Larsen
Nesleder & kvalitetsklubbansvarlig
Stine Snellingen
Økonomiansvarlig
Eddy Grua
Sportslig utvalg
Stian Sundvoll
Materialforvalter
Fredrik Hâgnemark
Info-/webansvarlig
Ida Vestad
Kioskansvarlig
Emma Falk
Styremedlem
Leonard Jusufi Lorentzen
FIKS-/banefordeling