Svein Krakk

Leder

Kai Larsen

Nestleder og kvalitetsklubbansvarlig

Fredrik Hägnemark

Styremedlem - Webansvarlig

Stine Snellingen

Økonomiansvarlig

Hilde Linnerud

Styremedlem - Kiosk- og frivillighetsleder

Eddy Grua

Sportslig ledelse

Thomas Østerhus

FIKS-ansvarlig

Anne-Gry Minsås

Materialforvalter