Kamp-, bane,- og dommeroppsett:

Tips: Det er arkfanen “Kamper Harestua stadion” dere skal se på. På mobil, roter telefon til landscape mode for å bedre kunne lese kampoppsettet
NB. Sjekk alltid Spond-app’en og FB-siden for evt. endringer i siste liten.

Baneinndeling Harestua
Baneinndeling på Harestua fotballanlegg

OBS. Det er arkfanen “Kamper Harestua stadion” dere skal se på i excel-arket.

Viktig info:
Når det gjelder kamper hvor hjemmelaget skal skaffe dommer, må lagleder kontakte oppsatt dommer direkte for å avtale dømming.
Klubben har også en dommeransvarlig og en annen dommer som kan kontaktes, det er:
Christian Sandin, tlf 90791021
Robin Eriksen, tlf 93659024

Utsettelsesrutine for lagledere og klubber i NFF Indre Østland:

I dagens covid-19 situasjon er det nødvendig med utsettelse av en del kamper, vi ønsker derfor å minne på rutinene for dette:

Kamper som ikke skal spilles skal stå som utsatt i FIKS/ fotball.no:

  • Ved utsettelser skal disse sendes pr. mail så snart de er bestemt til larsjorgen.sandvik@fotball.no med avdeling, kampnummer og hvem kampen er mellom. Sett også svein@evici.com , frekai@gmail.com , christian.sandin@hebb.no og hisandi@online.no på kopi!
    • Dommer skal informeres av hjemmelaget om at kampen er utsatt, så snart det er bestemt.
    • Dommer skal forespørres av hjemmelaget om den kan dømme på nytt tidspunkt, når det er klart
    • Når nytt kamptidspunkt er klar, skal dette meldes til larsjorgen.sandvik@fotball.no, der skal også da fremkomme om dommer kan dømme på nytt tidspunkt eller ikke.
  • Dersom dommer ikke er varslet om utsettelse og møter til kamp, må kamphonorar og kjøring til kamp utbetales.