Kamp-, bane,- og dommeroppsett:

Tips: På mobil, roter telefon til landscape mode for å bedre kunne lese oppsettet
NB. Sjekk alltid Spond-app’en og FB-siden til laget for evt. endringer i siste liten.

Baneoppsett barnefotballen HIL
Baneoppsett ungdomsfotballen HIL

OBS. Det er arkfanen «Kamper Harestua Stadion – sortert etter dato» dere skal forholde dere til i regnearket. Endringer vil bli merket med GULT i regnearket. Lagleder for lagene som flytter kamper må kontrollere at endring er oppdatert i regnearket. Kioskvakter må alltid sjekke arket for evt endringer uka de har vakt. Det er Nina Larsson som er kioskansvarlig, og som sender ut kioskvakt-lista.

Viktig info:
Når det gjelder kamper hvor hjemmelaget skal skaffe dommer, må lagleder kontakte oppsatt dommer direkte for å avtale dømming.
Klubben har også en dommeransvarlig og en annen dommer som kan kontaktes, det er:
Leif Ljåstad, leif.ljastad@gmail.com, tlf 90573830
Robin Eriksen, tlf 93659024

Utsettelsesrutine for lagledere og klubber i NFF Indre Østland: I blant er det nødvendig med utsettelse av en del kamper, vi ønsker derfor å minne på rutinene for dette:

Kamper som ikke skal spilles skal stå som utsatt i FIKS/ fotball.no:

  • Ved utsettelser skal disse sendes pr. mail så snart de er bestemt til larsjorgen.sandvik@fotball.no med avdeling, kampnummer og hvem kampen er mellom. Husk å sette disse på kopi; svein@evici.com , frekai@gmail.com , ninalarsson_74@yahoo.no og leif.ljastad@gmail.com
    • Dommer skal informeres av hjemmelaget om at kampen er utsatt, så snart det er bestemt.
    • Dommer skal forespørres av hjemmelaget om den kan dømme på nytt tidspunkt, når det er klart
    • Når nytt kamptidspunkt er klar, skal dette meldes til larsjorgen.sandvik@fotball.no, der skal også da fremkomme om dommer kan dømme på nytt tidspunkt eller ikke.
  • Dersom dommer ikke er varslet om utsettelse og møter til kamp, må kamphonorar og kjøring til kamp utbetales.