Bane-, dommer- og kampoppsett:

Tips: På mobil, roter telefon til landscape mode for å bedre kunne lese kampoppsettet
NB. Sjekk Spond-app’en og FB-siden for evt. endringer.

Viktig info: Når det gjelder 9’er kamper hvor hjemmelag skal skaffe dommer, må lagleder kontakte rekruttdommere direkte for og avtale dømming, dette gjelder hele høstsesongen.
Klubben har fire rekruttdommere som kan kontaktes, det er:
Ingeborg Linnerud, tlf 96048835
Vilde Krakk, tlf 48154535
Erik Linnerud, tlf 95522713
Robin Eriksen, tlf 93659024