Årsmøte HIL 2024

Årsmøte HIL 2024

(Oppdatert med dokumenter til Årsmøtet. Nederst i artikkelen)Innkalling til Årsmøte i Harestua Idrettslag 2024.Styret innkaller herved til årsmøte i Harestua Idrettslag. Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 1800 på klubbhuset. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 7.mars til hovedstyret.hil@gmail.com. Vi ønsker at vedlagte mal benyttes.Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside og på idrettslagets Facebook-sider.For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes,…
Read More
Årsmøte HIL 2022

Årsmøte HIL 2022

Innkalling til årsmøte i Harestua Idrettslag 2022. Styret innkaller herved til årsmøte i Harestua Idrettslag. Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars kl. 1900 på klubbhuset. Alternativt blir årsmøtet gjennomførtheldigitalt. Endelig møtested og gjennomføringsmåte vil bli informert nærmere møtedato. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 8.mars til hovedstyret.hil@gmail.com. Vi ønsker at vedlagte mal benyttes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet per e-post til alle medlemmer og på idrettslagets Facebook-sider. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua Idrettslag…
Read More