Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

28.februar 2024 kl.1900 i HIL klubbhuset i Harestumoen 20, Harestua Dagsorden: •Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede •Sak 2: Godkjenne innkallingen •Sak 3: Godkjenne saklisten •Sak 4: Godkjenne forretningsorden •Sak 5: Konstituering •Sak 6: Årsberetning for 2023 Arsberetning-2023-Harestua-IL-Fotballgruppa-07022024-v4Last ned •Sak 7: Regnskap for 2023 •Sak 8: Medlemskontingent for 2024 •Sak 9: Treningsavgift for 2024 •Sak 10: Budsjett for 2024 •Sak 11: Valg Mvh Styret i HIL fotballgruppe
Read More

Invitasjon til årsmøte 2024 i Harestua IL fotball

Forslag-til-arsmote-2024-i-HIL-fotballLast ned Styret i fotballgruppa innkaller herved til årsmøte i Harestua idrettslag (fotball).Årsmøtet avholdes onsdag 28.02.2024 kl.1900 på HIL klubbhuset i Harestumoen 20 på Harestua.Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig på e-post tilfotballstyret@harestuail.no senest 6.februar. Det ønskes at vedlagt mal brukes, se eget vedlegg.Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én ukefør årsmøtet på hjemmesiden https://harestuail.no/fotball/For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua idrettslag i minstén måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiskeforpliktelser…
Read More

Husk årsmøtet i HIL fotball – sakslisten og årsberetningen er klar

Vedlagt er årsberetningen og under kan dere se sakslisten: Dagsorden: •Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede•Sak 2: Godkjenne innkallingen•Sak 3: Godkjenne saklisten•Sak 4: Godkjenne forretningsorden•Sak 5: Konstituering•Sak 6: Årsberetning for 2022•Sak 7: Regnskap for 2022•Sak 8: Medlemskontingent for 2023•Sak 9: Treningsavgift for 2023•Sak 10: Budsjett for 2023•Sak 11: Valg Årsberetning-2022-Harestua-IL-Fotballgruppa-07022023-v3Last ned Årsmøtet blir som tidligere varslet på HIL klubbhuset 22.februar kl.1900. Adresse: Harestumoen 20, Harestua.
Read More

Velkommen til årsmøte 22.februar 2023

Styret i fotballgruppa innkaller herved til årsmøte i Harestua idrettslag (fotball).Årsmøtet avholdes onsdag 22.2.2023 kl.1900 på HIL klubbhuset i Harestumoen 20 på Harestua. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig på e-post tilfotballstyret@harestuail.no senest 6.februar. Det ønskes at vedlagt mal brukes, se eget vedlegg.Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én ukefør årsmøtet.For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua idrettslag i minstén måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiskeforpliktelser til Harestua idrettslag. Alle…
Read More

Keepertreninger 10-16år

Gode nyheter🤩Lunner FK har nettopp signert to nye keepertrenere som vil sette opp 1 trening i uken for alderstrinn ifra 10-16 år. Som en del av samarbeidet mellom våre klubber får vi også tilgang til dette tilbudet. Det er opprettet en egen spondgruppe(https://group.spond.com/HLMZZ) eller så kan man bruke gruppekode HLMZZ som står til slutt i lenken. Kan trenerne og lagledere på lagene med spillere i riktig aldersgruppe snakke med de keeperne som er aktuelle og få meldt de inn i gruppa? Da kommer vi raskt i gang igjen med keepertreninger, noe mange har etterspurt. Ole Sigurd Rounge (sportslig leder ungdomsfotball…
Read More

Trenersamling barnefotballen 5.april

Banene blir snart klare, og vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong.  Klubben har utviklet en øvelsesbank som vi ønsker at dere bruker i treningsarbeidet deres. Vi ønsker å invitere dere trenere og lagledere til en liten trenersamling i barnefotballen på Harestua tirsdag 5/4 kl 17:00, for å vise hvordan vi bruker øvelsesbanken. Vi henter ett lite utdrag av øvelser og gjennomfører en trening sammen med J2010/J2009. Det viktigst er at vi skaper gode treninger med masse aktivitet. For å få til det så trenger dere mange voksne på feltet. Det skal være maks 6 spillere pr gruppe…
Read More

Styret trenger flere med på laget

Hei! Fotballgruppa trenger et eller gjerne flere styremedlemmer som kan bli med på laget og ta ansvar som materialforvalter(e). Årsmøtet har bestemt at det er ønskelig med et materialforvalter team, men hvor en har ansvaret for å organisere. Det er viktig for oss å få inn nye ressurser som har unger i barnefotballen. De som har hatt rollen de foregående årene har lagt ned en god jobb og etablert gode rutiner, som gjør det lettere å komme inn i oppgavene. Det er begrenset med arbeid og det er mange som vil gi opplæring og støtte for å løse oppgaven. Kan…
Read More

Saksliste og årsberetning til HIL fotball årsmøte 14.3.2022

Husk årsmøtet i HIL fotballgruppe 14.3.2022 kl. 1900 på klubbhuset. Nedenfor er sakslisten og under er link til årsberetningen: Dagsorden:•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede•Sak 2: Godkjenne innkallingen•Sak 3: Godkjenne saklisten•Sak 4: Godkjenne forretningsorden•Sak 5: Konstituering•Sak 6: Årsberetning for 2021•Sak 7: Regnskap for 2021•Sak 8: Medlemskontingent for 2022•Sak 9: Treningsavgift for 2022•Sak 10: Budsjett for 2022•Sak 11: Valg Årsberetninga finner dere her: Årsberetning 2021 - Harestua IL - Fotballgruppa - 09032022
Read More

Har du lyst til å bli fotballdommer?

Dette passer for både deg som spiller fotball aktivt og for deg som ikke spiller aktivt lenger. Det viktigste er at du har lyst til å dømme fotballkamper. Kretsen og Harestua fotball trenger flere dommere. Kretsen arrangerer denne måneden rekruttdommerkurs. Dette er kurs for deg som ønsker og dømme 9’er og/eller 11’er kamper. Med dette kurset vil du også få muligheten til å dømme utenfor egen klubb. De første kampene vil dere bli satt opp i dommertrio, og det vil være en fadder som følger dere opp på kampene. Her vil dere få kyndig veiledning. Ønsker du og melde deg…
Read More