Styrets sammensetning

Joe Amundsen

Leder

Morten Kjølsø

Nestleder, Medlemsansvarlig, Lisens

Anne Berit Eidal

Kasserer

Odd Alexander Karlsrud

Styremedlem

Stig Amundsen

Styremedlem

na

Styremedlem

Kontakt oss