Styrets sammensetning

Morten Kjølsø

Leder, Medlemsansvarlig, Lisens

Joe Amundsen

Nestleder

Stig Amundsen

Styremedlem

Odd Alexander Karlsrud

Styremedlem

Tom Gustavsen

Styremedlem

Hege Snellingen

Styremedlem

Ragnhild Trontveit

Kasserer

Anne Berit Eidal

Kasserer

Kontakt oss