SNCF 2024 - Deltagere

Dette er spillerekkefølgen for de fem klassene, ved frafall/nye spillere så vil det bli endringer.

Spillerekkefølgen nedenfor er den gjeldende i henhold til tilleggsbestemmelsenes punkt 3.1.4

I invitasjonen skrev vi at klubboppgjør må spilles dag én og
overstyrer fastsatt spillerekkefølge. Dette er feil og utgår.