Snake Ligaen
Lørdag 18.Februar

Snake Ligaen runde 3

Harestua IL  ønsker å gjenta fjorårets suksess fra RC2 som pga. covid restriksjoner ble kjørt som en stor rankingturnering for de voksne på lørdagen.  Arrangementet ble fulltegnet med 75 deltagere som holdt et høyt nivå med mange gode spillere på deltagerlisten.

Snake Ligaen vil bestå av 3 runder. I hver runde vil det være premiering i tillegg til at vi vil premiere ligaens rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. Som i fjor vil vi bytte ut pokaler med pengepremier.

Runde 1 – Lørdag 26. November Resultater

Runde 2 – Lørdag 07. Januar –  Resultater

Runde 3 – Lørdag 18. Februar – 
Resultater

I hver runde vil deltagerne bli fordelt på 3 arrangement/klasser basert på ranking. Maks 25 spillere per arrangement fordelt på 3 parallelle arrangementer.

Hvert arrangement/klasse vil bestå av 5 puljer, med 5 spiller i hver pulje. Alle i puljen spiller mot hverandre. Når alle har spilt mot alle i puljen blir det laget 5 nye puljer. Alle 1.plassene fra de 5 puljene møtes i en ny pulje. Alle 2.plassene i en ny pulje, osv.  Dette gir mange jevne kamper og ved fulltegning får alle deltagere 8 kamper.  I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.

Snake Ligaen blir arrangert i Harestua Arena. Det vil bli spilt i idrettshallen og bordtennishallen som begge har utmerkede forhold som legger tilrette for god bordtennis med store hager.

Arrangement 1: Bordtennishallen (Maks 25 deltakere)
Spillere med lavere ranking enn 1300p
Arrangement 2: Idrettshall Halvdel Nord (Maks 25 deltakere)
Arrangement 3: Idrettshall Halvdel Syd (Maks 25 deltakere)

Arrangør vil fordele deltakerne i Arrangement 2 og 3 etter NBTF’s gjeldende ranking før hver runde. Hvis arrangement 2&3 ikke fulltegnes med 50 spillere, eller ved frafall før turneringsstart (hver runde) bestemmer arrangør hvor mange deltagere hver av disse 2 arrangementene skal ha. 

Påmelding og betaling: Løpende etter førstemann til mølla prinsippet på følgende link: https://harestuabordtennis.no/shop/produkt/snake-ligaen2022/

Strømming og filming:
Ingen filming og strømming ved bordene.

Startkontingent pr. runde:  250,- (inkludert stevnetiern)
Premiering Lørdag: Pengepremier 3 øverste plasser i hvert runde på hvert  arrangement. Pengepremie til beste rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. 
Dømming:
I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.
Registrering
senest 09:00
Konkurransestart
09:30

Vi estimerer å være ferdig kl. 17:30