Snake Ligaen
Sesongen 2023/2024

Snake Ligaen runde 1 Lørdag 18.November

KLADD


Harestua IL ønsker å gjenta fjorårets suksess med Snake Ligaen.  Ligaen vil bli gjennomført som en rankingturnering for voksne født .  Arrangementet ble fulltegnet med 75 deltagere som holdt et høyt nivå med mange gode spillere på deltagerlisten.

Snake Ligaen vil bestå av 3 runder. I hver runde vil det være premiering i tillegg til at vi vil premiere ligaens rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. Som i fjor vil vi bytte ut pokaler med pengepremier.

Runde 1 – Lørdag 26. November Resultater

Runde 2 – Lørdag 07. Januar –  Resultater

Runde 3 – Lørdag 18. Februar – 
Resultater

I hver runde vil deltagerne bli fordelt på 3 arrangement/klasser basert på ranking. Maks 25 spillere per arrangement fordelt på 3 parallelle arrangementer.

Hvert arrangement/klasse vil bestå av 5 puljer, med 5 spiller i hver pulje. Alle i puljen spiller mot hverandre. Når alle har spilt mot alle i puljen blir det laget 5 nye puljer. Alle 1.plassene fra de 5 puljene møtes i en ny pulje. Alle 2.plassene i en ny pulje, osv.  Dette gir mange jevne kamper og ved fulltegning får alle deltagere 8 kamper.  I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.

Snake Ligaen blir arrangert i Harestua Arena. Det vil bli spilt i idrettshallen og bordtennishallen som begge har utmerkede forhold som legger tilrette for god bordtennis med store hager.

Arrangement 1: Bordtennishallen (Maks 25 deltakere)
Spillere med lavere ranking enn 1300p
Arrangement 2: Idrettshall Halvdel Nord (Maks 25 deltakere)
Arrangement 3: Idrettshall Halvdel Syd (Maks 25 deltakere)

Arrangør vil fordele deltakerne i Arrangement 2 og 3 etter NBTF’s gjeldende ranking før hver runde. Hvis arrangement 2&3 ikke fulltegnes med 50 spillere, eller ved frafall før turneringsstart (hver runde) bestemmer arrangør hvor mange deltagere hver av disse 2 arrangementene skal ha. 

Påmelding og betaling: Løpende etter førstemann til mølla prinsippet på følgende link: https://harestuabordtennis.no/shop/produkt/snake-ligaen2022/

Strømming og filming:
Ingen filming og strømming ved bordene.

Startkontingent pr. runde:  250,- (inkludert stevnetiern)
Premiering Lørdag: Pengepremier 3 øverste plasser i hvert runde på hvert  arrangement. Pengepremie til beste rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. 
Dømming:
I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.
Registrering
senest 09:00
Konkurransestart
09:30

Vi estimerer å være ferdig kl. 17:30