Snake Ligaen
Sesongen 2023/2024

Velkommen til Snake Ligaen runde 3 Lørdag 24.Februar

Harestua IL ønsker å gjenta fjorårets suksess med Snake Ligaen. Arrangementet ble i fjor fulltegnet med 75 deltagere som holdt et høyt nivå med mange gode spillere på deltagerlisten. Ligaen vil som i fjor bli gjennomført som en rankingturnering. 

Snake Ligaen vil bestå av 3 runder. I hver runde vil det være premiering i tillegg til at vi vil premiere ligaens rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. Som i fjor vil vi bytte ut pokaler med pengepremier.

Runde 1 – Lørdag 18. November Resultater

Runde 2 – Lørdag 06. Januar –  Resultater

Runde 3 – Lørdag 24. Februar – 
Resultater

I hver runde vil deltagerne bli fordelt på 3 arrangement/klasser basert på ranking. Maks 25 spillere per arrangement fordelt på 3 parallelle arrangementer.

Hvert arrangement/klasse vil bestå av 5 puljer, med 5 spiller i hver pulje. Alle i puljen spiller mot hverandre. Når alle har spilt mot alle i puljen blir det laget 5 nye puljer. Alle 1.plassene fra de 5 puljene møtes i en ny pulje. Alle 2.plassene i en ny pulje, osv.  Dette gir mange jevne kamper og ved fulltegning får alle deltagere 8 kamper.  I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.

Snake Ligaen blir arrangert i Harestua Arena. Det vil bli spilt i idrettshallen og bordtennishallen som begge har utmerkede forhold som legger tilrette for god bordtennis med store hager.

Arrangement 1: Spillere med lavere ranking enn 1300p (Maks 25 deltakere)
Spillere under 1300p kan ikke melde seg på arrangement 2 & 3, kun arrangør kan flytte spillere opp til arrangement 2&3.
Arrangement 2 & 3: Spillere over 1300p (Maks 50 deltakere)

Arrangør vil fordele deltakerne i Arrangement 2 og 3 etter NBTF’s gjeldende ranking før hver runde. Hvis arrangement 2&3 ikke fulltegnes med 50 spillere, eller ved frafall før turneringsstart (hver runde) bestemmer arrangør hvor mange deltagere hver av disse 2 arrangementene skal ha.
Spillere med høyest ranking i klassen under 1300p kan bli flyttet opp i klassen over 1300p. Spillere med lavest ranking i klassen over 1300p kan bli flyttet ned i klassen under 1300p, dette som følge av frafall turneringsdagen og at kabalen må gå opp med riktig antall spillere i de tre “klassene”

Påmelding og betaling: Løpende etter førstemann til mølla prinsippet på følgende link: https://harestuabordtennis.no/shop/produkt/snake2024_runde3/

Kiosk:
Det blir kiosk i hallen.

Strømming og filming:
Avklares med motspiller og borddommer. Respekter et nei.
Mulig vi strømmer vinnerbordet (1’er puljen i runde 2) på vår Facebook side “Harestua IL” 

Startkontingent pr. runde:  260,- (inkludert stevnetiern)
Premiering: Pengepremier 3 øverste plasser i hvert runde på hvert  arrangement. Pengepremie til beste rankingklatrer sammenlagt for de 3 rundene. 
Dømming:
I puljene dømmer de spillerne som selv ikke spiller.
Registrering
senest 09:00, hallen åpner 08:00.
Konkurransestart
09:30

Vi estimerer å være ferdig kl. 18:00