Begrensninger:
Du kan melde deg på i 2 klasser, men kun 1 klasse pr. pass. Ved liten deltakelse kan klasser bli strøket etter slått sammen med andre klasser.
Formiddagspasset:
 Starter ca. kl. 09:00. Oppmøte for registrering senest 60min før.
Ettermiddagspasset:
Starter ca. 13:30 Oppmøte for registrering senest 60min før.

Region Øst anbefaler at klubbene tar en vurdering med deltakere og foresatte i yngre klasser før påmelding om spilleren bør/skal delta i mer enn en klasse per dag. Dette gjelder spesielt for spillere som har dette som en av sine første stevner.

Målet med dette er at spilleren/foresatte skal få en så god og forutsigbar opplevelse rundt stevnedeltakelse som mulig.

Alle deltakere over 12 år må ha betalt lisens ift.  NBTF regler. Mer informasjon om lisens og startlisens finnes her.

Pga smittevernsrestriksjoner er det avvik på retningslinjene for arrangement av regionscupene.

Årlig arrangeres det 2 regionscup-turneringer og et regionsmesterskap. Sammen utgjør disse 3 turneringene regioncupen. I de offisielle klassene er det sammenlagt konkurranse i regionscupen. Regler for poengberegning finnes i retningslinjene for region øst og sammenlagtresultater finnes under regionens nettsider på bordtennis.no

Premier:
iht. NBTFs regler. Pokalpremier i klasser opp til og med Junior år. Pokal-.  1 deltakerpremie til alle som er 12 eller yngre.

Tidsskjema:
Tidsskjema vil bli lagt ut på våre hjemmesider ca 5 dager før stevnestart.

Oppmøte:

MERK, oppmøte senest 60 minutter før klassestart iht. tidsskjemaet. Husk å passe på at du blir registrert ved ankomst.

Trekning:
Trekning 30 minutter før klassestart

Spilleform:

Det er puljespill i alle klasser søndag. I klassene 9 og 10 spilles best av 3 sett. I klassene 11, 12 og nybegynner kan det spilles best av 3 sett (avhengig av påmelding). Klassene fra gutter/jenter13 til damer/ herrer junior 17 vil bli delt inn i A og B iht.  Region Øst sine «Regler for organisering av RC og RM».

Påmelding:

For søndagen ønsker vi samlede påmeldinger per klubb. Benytt vedlagt påmeldingskjema (excel). Sendes på mail til adressen: Harestua@outlook.com

Påmeldingsfrist:
Tirsdag 1.februar 2022. Merk: Etteranmeldinger søndag aksepteres ikke.

Betaling:
Vi sender faktura for søndags arrangementet etter påmelding som betales innen få dager. Startkontingent skal være betalt før stevnestart. For lørdagsarrangementet betales dette samtidig som påmelding.

Dømming:
I puljespillet dømmer spillerne hverandre. Utslåtte spillere må være forberedt på å dømme en kamp i sluttspillet.

Harestua Arena:

Beliggenhet for hallen finnes her.  GPS 60.207471, 10.714296 Adresse: Elvefaret 22, 2743 Harestua
Husk innesko, også for de som ikke spiller. Forbud mot utesko gjelder i hele anlegget.

Parkering:
Det er godt med parkeringsplasser ved hallen.

Transport:
VY Gjøvikbanen har stoppested på Harestua som ligger 300m fra hallen.

Seeding:
Seeding etter NBTFs reglement

Bord, Stiga Expert og Andro:

Lørdag: 5 bord + 1 tilleggsbord i hvert arrangement
Søndag: 20-30 bord avhengig av behov.

Baller:
Stiga PERFORM***40+ hvite baller

Turneringsleder:

Joe Amundsen

Overdommer:
Marianne Hornes Troppen

Servering:
Som følge av covid blir det noe redusert kiosk.
Lørdag: Hvert arrangement har enkel kiosk med kaffe, kake, brus og bagetter.
Søndag: En kiosk med kaffe, kake, brus og bagetter.

Kontakt:

Harestua@outlook.com
Stig Amundsen tlf. 48 01 25 92
Morten Kjølsø tlf. 90 88 38 62

Forklaring/tilleggsinfo til klasseoversikten:
Klassene Junior (17), 14 år og 12 år er sammenlagtklasser for regionscupen (Regionsmesterskapet teller her som 3. og siste runde).

De tre beste sammenlagt i hver av disse klassene vil bli premiert under Regionsmesterskapet.

Oversikt over sammenlagtstillingen vil bli lagt ut på bordtennis.no etter hvert stevne.

Oversikt over poengsystemet for sammenlagtklassene finnes i  Regionens retningslinjer på bordtennis.no.

Gutter 14 (f. 2007) betyr at spillerne i denne klassen tidligst kan være født 2007. Spillere  født f.eks. i 2008 og 2009 kan også delta i denne klassen.

For å kunne melde seg på i nybegynnerklassene kan man ikke ha spilt aktivt i klubb mer enn ca. 1 år, evt. at man har spilt/trent såpass lite at man fremdeles kan kategoriseres som nybegynner (men uansett maks 2 år i klubb).

«Under 1300 RP» betyr at man må ha mindre enn 1300 poeng på Norgesrankingen for å kunne spille i denne klassen.

Der det er oppgitt «Alle til sluttspill A/B» går nr. 1 og 2 i puljen til A-sluttspill, mens 3 og 4 går til B-sluttspill. Der det kun er oppgitt «A» innebærer dette at kun de to beste i puljen går til sluttspill.

Alt sluttspill spilles i utgangspunktet som cup, bortsett fra i 9 og 10-årsklassene der også eventuelt sluttspill spilles som puljespill.

Lisens må være løst før stevnets start (jf. NBTFs regelverk). Det er ikke krav til lisens for spillere tilhørende 11-årsklassen (født 2010) eller yngre. Vi minner om muligheten for å løse engangslisens.