Lørdag: Voksne født 2003 eller senere

For å ivareta gjeldende smittevernregler så blir det denne gangen en vri for voksne, vi deler opp dagen i 3 arrangementer. En vri som vil sikre mange og jevne matcher for deltakerne som vi tror vil appellere til mange.

Alle arrangementene lørdag vil være basert etter «Snake- prinsippet» der spillerne vil bli fordelt i grupper basert på ranking. Maks 25 spillere per arrangement.

Arrangementene vil bli gjennomført som følger:
Arrangement 1:
Bordtennishallen (Maks 25 deltakere)
Voksne som har startet med bordtennis de siste 3 årene, lav eller ingen ranking.
Arrangement 2: Idrettshall Halvdel Nord (Maks 25 deltakere)
Arrangement 3: Idrettshall Halvdel Syd (Maks 25 deltakere)

Det vil være nedsenket skille mellom halvdel Nord og Syd.

Arrangør vil fordele deltakerne i Arrangement 2 og 3 etter NBTF’s ranking gjeldende for februar 2022.
Ved fulltegning vil alle deltakerne være sikret å spille 8 kamper.

Påmelding og betaling: Løpende etter førstemann til mølla prinsippet på følgende link: www.harestuabordtennis.no/shop/rc2_2022

Deltakere under 18 år kan delta dersom arrangementet ikke er fulltegnet. Registrere seg på venteliste gjøres her

Startkontingent 250,- (inkludert stevnetiern)
Premiering lørdag: Pengepremier 3 øverste plasser i hvert arrangement (avhengig av antall deltakere)
Registrering
senest 09:00
Konkurransestart
09:30

Vi estimerer å være ferdig kl. 16:00