Facebook

Vi benytter Facebook som informasjonskanal da vi føler at vi når flest medlemmer / foresatte / interesserte via dette mediet. Vi har en åpen Facebook-side og en lukket Facebook-gruppe.
Facebook-sidenHarestua IL Bordtennis’
Facebook siden kan alle “LIKE” for å motta informasjon om og fra bordtennisgruppa. Her legger vi ut bla. resultater og bilder fra turneringer vi deltar på. Noen ganger har vi også med oss videokamera og sender livestream fra turneringer slik at de hjemme kan følge kampene. Dette er siden vi benytter når vi skal reklamere for klubben utad.
 
Facebook-gruppenHarestua Bordtennis’
Lukket gruppe for spillere og deres foresatte. Vi anbefaler alle medlemmer / foresatte om å melde seg inn i denne. Her deles / gis informasjon som er ment for medlemmene. Dette kan være melding om at en trening er avlyst eller at en påmeldingsfrist til en turnering nærmer seg. Her kan også medlemmene av gruppa dele informasjon og stille spørsmål til øvrige medlemmer eller trenere.