..en Harestua-boers plikt

I boken Historikk om idrettsliv på Harestua, ført i pennen av Oskar Petter Jensrud i forbindelse med HILs 50-års jubileum, skriver Jensrud følgende: “Jørgen Wold, som er den eneste som har vært formann både i Harestuen Sportsforening og Harestua I.L., nevnte i sin tale at det var en Harestua-boers plikt å delta i idrettslaget.”

Kjære Harestuing (og andre venner)

Nyinnflyttet på Harestua? Bodd på Harestua lenge, men ungdommene har forlatt redet? Ikke bosatt på Harestua, men opptatt av en aktivitet på Harestua? På harestuail.no finner du det meste om hvilke tilbud Harestua IL har for stedets barn og unge. I tillegg kan du under fanen Ut på tur lese om alle utenomsportslige tiltak idrettslaget involverer seg i, tiltak som også trenger din støtte (og/eller praktiske bidrag).

Det snør ikke spor, og blåser ikke stier

Harestua IL kjører skiløyper for alle. Uten denne innsatsen fra våre frivillige ville det ikke vært så fine skiløyper i lysløypa eller oppkjørte løyper over Harestuvannet og inn i marka. Det legges ned mange timer på å utbedre lysløypa på Harestua og arbeidet gjøres for at du skal kunne benytte et flott skianlegg både dag og kveld om vinteren og ha en fin turløype om sommeren. Med frivillig innsats fra skigruppas medlemmer og venner holdes Rajebråthytta åpent for servering lørdager og søndager i vinterhalvåret.

Stilaget, også en del av Harestua Idrettslag, rydder og vedlikeholder stiene rundt oss. Stilaget er også ansvarlig for den flotte sikteskiven på Paradiskollen, og de lager og selger flotte turkart over nærområdet.

...og regner ikke idrettsanlegg

Vi deltar i ulike fora for å påvirke stedsutviklingen av Harestua, slik at Harestua skal bli et enda bedre sted å bo. En del av dette arbeidet er knyttet til etablering og utvikling av idrettsanlegg, anlegg som benyttes flittig av mange beboere på Harestua også utenfor idrettslagets regi.

Harestua Idrettslag var pådriver og samarbeidspartner med kommunen i utviklingen og planleggingen av Aktivitetsparken. I dag kan Harestuas befolkning glede seg over kunstgressbane (11`er), aktivitetsslette/ balløkke (5`er), løpebane med kunststoffdekke – 5 baner, kastering for kule, lengdegrop, tennisbane, to basketballbaner, gressbane og sandvolleyballbane.

I 2016 åpnet Harestua Arena. At denne ble planlagt og vedtatt i en utforming og størrelse som ivaretar både dagens og fremtidens behov skyldes i stor grad idrettslagets aktive innsats og iherdige arbeid i planprosessen.

Seneste tilskudd i kategorien anlegg er vårt eget klubbhus, et bygg som blant annet rommer en stor sal med tilliggende kjøkken som kan leies til selskaper og møter av bygdas befolkning.

Meld deg inn!

Medlemskap i idrettslaget er obligatorisk for de som vil trene med en av våre undergrupper. Vi har rabatt for alle medlemmer i samme husstand: kr. 500,- per år. Enkeltmedlem: kr. 350,- per år. Treningsavgiften varierer fra gruppe til gruppe.

Innmelding støttemedlemmer