Årsmøte HIL 2024

Årsmøte HIL 2024

Innkalling til Årsmøte i Harestua Idrettslag 2024. Styret innkaller herved til årsmøte i Harestua Idrettslag.  Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 1800 på klubbhuset.  Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 7.mars til hovedstyret.hil@gmail.com. Vi ønsker at vedlagte mal benyttes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside og på idrettslagets Facebook-sider. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha…
Read More