Årsmøte HIL 2024

Årsmøte HIL 2024

(Oppdatert med dokumenter til Årsmøtet. Nederst i artikkelen)

Innkalling til Årsmøte i Harestua Idrettslag 2024.

Styret innkaller herved til årsmøte i Harestua Idrettslag.

 Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars kl. 1800 på klubbhuset. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 7.mars til
hovedstyret.hil@gmail.com. Vi ønsker at vedlagte mal benyttes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på vår nettside og på idrettslagets Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua Idrettslag i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Harestua Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Harestua Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Morten Jakobsen Nordgård kontaktes på hovedstyret.hil@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Harestua Idrettslag

Forslagsskjema årsmøte HIL 2024

Sakspapirer til årsmøte 2024 Harestua Idrettslag_komplett

(Saksliste m/vedlegg, Årsmelding, regnskapsrapport og budsjett)

Related Posts