Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

Velkommen til årsmøte i HIL fotballgruppa

28.februar 2024 kl.1900 i HIL klubbhuset i Harestumoen 20, Harestua

Dagsorden:

•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede

•Sak 2: Godkjenne innkallingen

•Sak 3: Godkjenne saklisten

•Sak 4: Godkjenne forretningsorden

•Sak 5: Konstituering

•Sak 6: Årsberetning for 2023

•Sak 7: Regnskap for 2023

•Sak 8: Medlemskontingent for 2024

•Sak 9: Treningsavgift for 2024

•Sak 10: Budsjett for 2024

•Sak 11: Valg

Mvh

Styret i HIL fotballgruppe

Related Posts