Årsmøte Bordtennis 14.03.2023

Årsmøte Bordtennis 14.03.2023

Bordtennisgruppa kaller inn til Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00-21.00 i bordtennishallen

HIL Bordtennis må gjennomføre sitt årsmøte i forkant av årsmøtet i Hovedlaget.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet sendes skriftlig til harestua@outlook.com senest mandag 6. mars.

Vi ønsker at alle spillere med foreldre deltar. Alle medlemmer har forslags-, møte- og talerett, men kun de over 15år eller som fyller 15år i løpet av inneværende år har stemmerett. (medlemskontingent må være betalt minst 1 mnd. før årsmøtet) 

Foreløpig saksliste:
•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Konstituering
•Sak 6: Årsberetning for 2022
•Sak 7: Regnskap for 2022
•Sak 8: Medlemskontingent for 2023
•Sak 10: Treningsavgift for 2023
•Sak 11: Budsjett for 2023
•Sak 13: Valg

Mvh
Styret i Harestua IL – Bordtennis

Årsberetning for 2022 og dagsorden for årsmøtet 2023

Årsberetningen for 2022 finner du her. (kommer)

Related Posts