Husk årsmøtet i HIL fotball – sakslisten og årsberetningen er klar

Vedlagt er årsberetningen og under kan dere se sakslisten:

Dagsorden:

•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Konstituering
•Sak 6: Årsberetning for 2022
•Sak 7: Regnskap for 2022
•Sak 8: Medlemskontingent for 2023
•Sak 9: Treningsavgift for 2023
•Sak 10: Budsjett for 2023
•Sak 11: Valg

Årsmøtet blir som tidligere varslet på HIL klubbhuset 22.februar kl.1900. Adresse: Harestumoen 20, Harestua.

Related Posts