Velkommen til årsmøte 22.februar 2023

Styret i fotballgruppa innkaller herved til årsmøte i Harestua idrettslag (fotball).
Årsmøtet avholdes onsdag 22.2.2023 kl.1900 på HIL klubbhuset i Harestumoen 20 på Harestua.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig på e-post til
fotballstyret@harestuail.no senest 6.februar. Det ønskes at vedlagt mal brukes, se eget vedlegg.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua idrettslag i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Harestua idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. Se
https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan lederen for HIL fotballstyre kontaktes på svein@evici.com
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i fotballgruppa
Harestua idrettslag

Related Posts