Styret trenger flere med på laget

Hei!

Fotballgruppa trenger et eller gjerne flere styremedlemmer som kan bli med på laget og ta ansvar som materialforvalter(e). Årsmøtet har bestemt at det er ønskelig med et materialforvalter team, men hvor en har ansvaret for å organisere.

Det er viktig for oss å få inn nye ressurser som har unger i barnefotballen. De som har hatt rollen de foregående årene har lagt ned en god jobb og etablert gode rutiner, som gjør det lettere å komme inn i oppgavene. Det er begrenset med arbeid og det er mange som vil gi opplæring og støtte for å løse oppgaven.

Kan det er noen aktuelle kandidater i deres lag? De kan også naturligvis ta direkte kontakt med meg(Svein) på svein@evici.com om de har spørsmål de ønsker å stille.

Mvh
Svein

Related Posts