Saksliste og årsberetning til HIL fotball årsmøte 14.3.2022

Husk årsmøtet i HIL fotballgruppe 14.3.2022 kl. 1900 på klubbhuset.

Nedenfor er sakslisten og under er link til årsberetningen:

Dagsorden:
•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Konstituering
•Sak 6: Årsberetning for 2021
•Sak 7: Regnskap for 2021
•Sak 8: Medlemskontingent for 2022
•Sak 9: Treningsavgift for 2022
•Sak 10: Budsjett for 2022
•Sak 11: Valg

Årsberetninga finner dere her: Årsberetning 2021 – Harestua IL – Fotballgruppa – 09032022

Related Posts