Innkallelse til årsmøte i HIL fotballgruppe 14.mars 2022

Innkallelse til årsmøte i HIL fotballgruppe 14.mars 2022

Innkalling til årsmøte i Harestua idrettslag fotballgruppe 2022

Styret i fotballgruppa innkaller herved til årsmøte i Harestua idrettslag (fotball).

Årsmøtet avholdes mandag 14.3.2022 kl.1900 på HIL klubbhuset i Harestumoen 20 på Harestua.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig på e-post hisandi@online.no senest 28.februar. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se eget vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden https://harestuail.no/fotball/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harestua idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harestua idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan lederen for HIL fotballstyre kontaktes på svein@evici.com .


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret i fotballgruppa
Harestua idrettslag

Related Posts