Årsmøte på nett i Harestua IL fotballgruppe 20.4.2020

Årsmøte på nett i Harestua IL fotballgruppe 20.4.2020

Hei!
Som alle er kjent med har situasjonen med korona-pandemien ført til at også en rekke årsmøter har blitt utsatt. HIL Fotball må gjennomføre sitt årsmøte i forkant av årsmøtet i Hovedlaget. Vi må derfor gjennomføre vårt møte som et digitalt møte allerede førstkommende mandag. Sakene er naturligvis de samme som til det opprinnelig planlagte møtet. Vi vil gjennomføre møtet som et Teams møte hvor de som er medlemmer i hovedlaget, har verv og/eller har betalt treningsavgift til fotballgruppa er velkomne til å delta.
Når møtet skal gjennomføres som et teams møte er det viktig at vi har noen kjøreregler for å få møtet til å fungere. Vi benytter samme regler som ved et ordinært årsmøte hva angår taletid, antall ganger man kan tegne seg i en sak etc. Forskjellen er at de om ønsker ordet i en sak må «tegne» seg ved å skrive navnet sitt i møtechat’en. Møteleder vil tildele ordet i den rekkefølge den enkelte tegner seg.

Påmelding via skjema her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiFje9G-KCciJsTYCY87oSJbFyU-3opJVoSRIZVeMBeBhD6g/viewform

Saksliste:
•Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede
•Sak 2: Godkjenne innkallingen
•Sak 3: Godkjenne saklisten
•Sak 4: Godkjenne forretningsorden
•Sak 5: Konstituering
•Sak 6: Årsberetning for 2019
•Sak 7: Regnskap for 2019
•Sak 8: Medlemskontingent for 2020
•Sak 9: Innmeldt sak – endring av treningsavgift for 2020
•Sak 10: Treningsavgift for 2020
•Sak 11: Budsjett for 2020
•Sak 12: Innmeldt sak – endring av kretstilhørighet.
•Sak 13: Valg

Mvh
Styret i Harestua IL – Fotball

Årsberetning for 2019 og dagsorden for årsmøtet 2020

Årsberetningen for 2019 finner du her.

Dagsorden for årsmøtet finner du her.

Related Posts